Trygga Hjälpmedel

Capkey Cap-åpner

79 kr
79 kr
Håndterer de fleste plasthetter opp til 30 mm i diameter. Åpneren er 15,5 cm lang