Trygga Hjälpmedel

Mobiltelefon bar

305 kr
305 kr

Handybar er et smart verktøy som hjelper deg å komme deg inn og ut av bilen mye enklere.

Handybar hektes i dørlåsen på bilen og fungerer som et ekstra håndtak.

Handybar kan også kutte setebelter og knuse vinduer i nødssituasjoner.