Trygga Hjälpmedel

Pennypan Pennstøtte

15 kr
15 kr

God ekstra støtte for hånden. Plassert rett over pennegrepet.
Vekt 8 gr med en lengde på 9 cm

Kommer i usorterte farger