Trygga Hjälpmedel

Nøkkelåpner

59 kr
59 kr

En praktisk skrukorkåpner, i tillegg til å åpne pappskrukorken, har TurnKey en tilleggsfunksjon

Det lille plastdekselet under skrukorken som må fjernes ved å trekke i en ring, fjernes enkelt ved hjelp av den lille kroken på utsiden av åpneren.