Trygga Hjälpmedel

ARK´S Tugg och bithjälpmedel

299 kr
Material
299 kr

Bit och tugghjälpmedel

Stärker oralmotoriken, finns i olika taktila ytor samt motstånd