Trygga Hjälpmedel

Gåstativ Beta Vuxen

€134,95
€134,95

(Finns att beställa även till barn, kontakta butiken 0650-10301)

Gåstativet bör endast brukas på plant underlag. Detta då den maximala brukarvikten är beräknad med alla fyra ben i golvet.

• Produkten skall justeras in av kompetent personal (t.ex. arbetsterapeut, sjukgymnast eller motsvarande) för att anpassas till respektive brukares särskilda behov.

• Kontrollera regelbundet att knappen för höjdjustering inte glappar.

• Vid tecken på att höjdjusteringen glappar eller att produkten på annat sätt är utsliten bör produkten omedelbart tas ur bruk och skickas på service.

• Kontrollera regelbundet att doppskorna inte har blivit utslitna eller skadade. Skadade eller utslitna doppskor kan innebära ett försämrat grepp.

• Produkten får ej belastas med ex. klädesplagg, väskor eller liknande under användning

Höjd: 85-97 cm Vikt: 1,7 kg Bredd: 60 cm Djup: 48 cm Material: Aluminium Max 120 kg