Trygga Hjälpmedel

Tubklämma Master

€5,95
€5,95
• Tandkrämstubens bottenkant träs igenom klämmans öppning.
• Dra klämman uppåt allt efter innehållet minskar.
• Mått: 9 x 4 cm.