Trygga Hjälpmedel

Universal vred Etac Uni

€17,95
€17,95

Underlättar små dagliga göromål som att vrida på vattenkranen

Uni är ett specialutformat vridgrepp som underlättar små dagliga göromål som att vrida på vattenkranen, öppna/låsa dörren eller sätta på spisen, diskmaskinen eller tvättmaskinen. Uni har ett bekvämt skaft som tillåter att brukaren greppar med båda händerna. De sexkantiga piggarna ger god gripförmåga tack vare den stora gripytan