Trygga Hjälpmedel

Mobilt Grepp 35 cm mobilt duschhandtag

649 kr
649 kr

Det mobila stödhandtaget kan enkelt fästas på väggen utan skruvar eller borrning. Handtaget är en extra 
hjälp för att stabilisera användaren vid exempelvis i- och urstigning ur badkaret/duschen. 
Det mobila
handtaget kan endast fästas på rena och släta ytor. 

Instruktioner
• Greppet får ej belastas med full kroppsvikt.
• Över tid förlorar greppet fästförmåga och därav rekommenderas det att byta plats på greppet regelbundet (ca var 3e-4e dag).
• Ta för vana att inför varje användning, se till att handtaget sitter fast som det ska.
• Mobila grepp ska ses som en tillfällig lösning, snarare än ett permanent handtag.

Montering
Placera greppet där det behövs, exempelvis i duschen. Sätt inte greppet över skarvar eller fogar, då det måste vara ett plant underlag. Rengör området från damm/smuts där du önskar fästa greppet, se till att det är rent och torrt. 

Sugkoppsindikatorn visar om handtaget har satts fast ordentligt eller inte. "Grön" färg
betyder att greppet sitter fast, dubbelkolla efter ca fem minuter att handtaget sitter stadigt. "Röd" färg indikerar att monteringen inte utfördes korrekt och att handtaget inte får användas.

Det är viktigt att regelbundet kontrollera att handtaget sitter fast, samt regelbundet göra rent och fästa på nytt.

Specifikationer

• Längd: 35 cm
• Färg: Vit